Home Janson's Kaffefarm Förädlingsprocess Ekologi och Miljö Janson's Produkter Kontakt
       
       

 

Överlägsen förädlingsprocess

När råkaffet kommer fram till farmen så använder Jansons traditionella metoder snarare är nyteknologi för att säkerställa att bönorna blir varsamt och effektivt sorterade. Under överinseende av erfarna medarbetare skiljs bönorna från kaffefrukten och sorteras i friskt bergsvatten beroende på sin flytkraft. De lättare bönorna flyter medans de mer utvecklade bönorna långsamt sjunker. Bara de tyngsta bönorna används i Janson’s family coffee. De näst tyngsta används för Café Del Fino medans de lättare säljs vidare till andra kaffeproducenter, alternativt kaseras.

Bönorna tvättas sedan i en liten kanal innan de läggs ut för torkning. Bönorna samlas sen i stora säckar och förvaras i minst 90 dagar för att utveckla en mjuk och balanserad smak. Denna period kallas för 'reposo' och kan jämföras med hur man lagrar vin på ekfat. Många kaffeproducenter har frångått ovan väl beprövade metoder och försöker istället automatisera och mekansiera de olika stegen. Resultatet kan inte jämföras med Janson’s kaffe.

Jansons insisterar på en procedur där man manuellt tar bort de bönor som inte uppfyller kraven. Ingen maskin i världen kan uppnå samma resultat. Faktumet att Janson’s kaffe väljs för hand två gånger i processen gör det till en av de mest rigoröst utvalda kaffesorterna i världen och samtidigt ett av de mest välsmakande.

Mikrorostning, bättre än konventionell rostning
Janson’s kaffe genomgår sedan en process som kallas “mikro-rostning” vilket är en överlägsen metod. Det går ut på att kaffet rostas i små kvantiteter under 20 kilo åt gången. Vid rostning av större mängder tvingas man att svalka av kaffet med kallt vatten för att undvika efterrostning vilket gör att kvaliten kan påverkas negativt. 

Avancerade smaktester
Som om det inte skulle räcka med alla tidigare omnämnda kvalitetssäkrande steg i förädlingsprocessen så utför man också regelbundna smaktester på produkterna, så kallade ”cuppings”. Detta är ett systematiskt smaktest av experter med en metod som påminner om en vintest.

 

 

Skörden

 

 

Första sorteringen

 

Tvättning

 

Soltorkning

 

Manuell sortering

 

Mikrorostning

 

Janson Cofffee marknadsförs i Sverige av Panimpo. För mer information kontakta:  info@jansoncoffee.se